Κι  εγώ μαθητής είμαι αλλά έχω την ατυχία να μην έχω μάνα υπουργό.