Τίτλος
Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Τύπος
Πρόταση νόμου
Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Φάση Επεξεργασίας
Κατατεθέντα
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
21/12/2012
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση

Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου
Ημ. Κατάθεσης21/12/2012