Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Εκπαιδευτές στο ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προκειμένου να υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης:
Πρόγραμμα: Κατάρτισης Επιχειρηματιών - Καταστηματαρχών
Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Υπαλλήλων Καταστημάτων Ειδών Ένδυσης - Υπόδησης
Πρόγραμμα: Κατάρτιση Πωλητών Επιχειρήσεων Ειδών Βιοτικής ανάγκης
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές των εξής ειδικοτήτων κατά ΣΤΕΠ (92):
- Οικονομολόγου (2721)
- Λογιστή (2511)
- Πληροφορικού (2131,2139)
- Ψυχολόγου (2725)
- Κοινωνιολόγου (2722)
- Τεχνικού Ασφάλειας 3182
καθώς και διευθυντικά στελέχη των κατά ΣΤΕΠ Κωδ.(1210, 1224, 1231, 1233, 1235, 1340), να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή τους αποτελεί η πιστοποίησή τους από το ΕΚΕΠΙΣ ή το διάδοχο φορέα ΕΟΠΠΕΠ στο Γενικό Υπομητρώο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Επάγγελμα Φοροτεχνικός - Φορολογία Εισοδήματος - τόπος υλοποίησης Καβάλα
Επάγγελμα Φοροτεχνικός - Τεχνικές Πωλήσεων & Marketing - τόπος υλοποίησης Θάσος
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές των εξής ειδικοτήτων κατά ΣΤΕΠ (92):
- Οικονομολόγου (2721)
- Λογιστή (2511)
- Τεχνικού Ασφάλειας 3182
καθώς και διευθυντικά στελέχη των κατά ΣΤΕΠ Κωδ.(1210, 1224, 1231, 1233, 1235, 1340), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή τους αποτελεί η πιστοποίησή τους από το ΕΚΕΠΙΣ ή το διάδοχο φορέα ΕΟΠΠΕΠ στο Γενικό Υπομητρώο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα δικαιολογητικά τους ( αντίγραφο πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ, αντίγραφο πτυχίου, επαγγελματική εμπειρία, διδακτική εμπειρία, επιμόρφωση, πτυχίο ξένης γλώσσας κ.λπ.), μέχρι την 18/01/2013 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 13.00 στη γραμματεία του ΚΕΚ Κ..Ποιητή 18. Η αίτηση παρέχεται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.kek-peek.gr. Επισημαίνεται ότι όσοι από τους ενδιαφερόμενους/ες έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου θα πρέπει να προσκομίσουν και την άδεια δεύτερης απασχόλησης από το Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2510831126,2510835794 και στο email kek.kav@pamth.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου