Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δρ Ιωάννης Γ. Νεραντζής ΣΕΝΑΡΙΑ 235– 260


 
235ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Στο πλαίσιο της καλλιέργειας πρακτικών λειτουργικού και κοινωνικού γραμματισμού
στους μαθητές, στοιχείο που αποτελεί σε διεθνές επίπεδο στόχο της γλωσσικής
διδασκαλίας, οι μαθητές καλούνται να εξασκηθούν στην παραγωγή και πρόσληψη
αναφορικών και κατευθυντικών ειδών λόγου, τα οποία διδάσκονται σε σχέση με τη
δομή, το περιεχόμενο και το ύφος τους και σε συνάρτηση με τον επικοινωνιακό
στόχο που επιτελούν, τον αποδέκτη και το καταστασιακό πλαίσιο σύνθεσης και
ερμηνείας τους.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1.Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2.Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: Σε δραστηριότητα παραγωγής περιγραφικού
λόγου ο καθηγητής εμμένει στα δεδομένα του σχολικού εγχειριδίου, το οποίο
παρουσιάζει τα δομικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από τις
διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με το συγγραφικό σκοπό (π.χ. πληροφόρηση, πειθώ),
τον κειμενικό τύπο (π.χ. τουριστικός οδηγός, επιστημονικό άρθρο) και την
επικοινωνιακή περίσταση (φορμαλιστική προσέγγιση των κειμενικών ειδών).
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη κειμενοκεντρική διδασκαλία των ειδών
λόγου με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΨ ΩΣ ΑΝΩ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΤΑ
ΟΠΟΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ
ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ, ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ.
ΕΜΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΟΠΟ (Π.Χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΠΕΙΘΩ), ΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΥΠΟ (Π.Χ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ) ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ (ΦΟΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ).
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους αποφυγής της φορμαλιστικής
προσέγγισης κατά τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών και αξιοποίησης του
ατομικού εξοπλισμού των μαθητών.
= 1.ΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ, ΤΟΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ. 2. ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΟΠΟ (Π.Χ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΠΕΙΘΩ), ΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (Π.Χ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
(ΦΟΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ).
236ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν την αξία του προαναγνωστικού σταδίου ως βάσης
αποτελεσματικότερης κατανόησης κειμένου μητρικής αλλά και ξένης γλώσσας,
δεδομένου ότι συμβάλλει στη δημιουργία αναγνωστικών προσδοκιών και στην
ανάκληση των προϋπαρχοιυσών γνώσεων ως εργαλείων ερμηνείας του κειμένου.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1.Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μαθήματα Γλώσσας.
2.Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: Σε δραστηριότητα κατανόησης λόγου ο
καθηγητής ξεκινάει από την ανάγνωση του κειμένου χωρίς αξιοποίηση του τίτλου και
των εικόνων και χωρίς αναφορά στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο σύνθεσης του
κειμένου και στο συγγραφέα του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία της πρόσληψης λόγου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΑΓΝΟΕΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ,
ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΟΓΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟ
ΔΡΑΣΚΕΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ:
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους δημιουργίας αναγνωστικών
προσδοκιών και ανάκλησης προηγούμενων γνώσεων σε προαναγνωστικό
επίπεδο.
= Η ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΔΡΑΣΚΕΛΙΣΜΟΥΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΒΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ
ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΑΦΕΝΟΣ ΝΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ.
237ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή διδακτική πρακτική στη διδασκαλία της
γραμματικής της μητρικής γλώσσας, η διδασκαλία των γραμματικών στοιχείων,
δομών και λειτουργιών εστιάζει στη συγχρονική περιγραφή των συγκεκριμένων
στοιχείων χωρίς μεταφορά δεδομένων και σύγχυση με τη διαχρονική τους εξέλιξη ή
τη λειτουργία αντίστοιχων δομών στις κλασικές γλώσσες.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1.Δεδομένα: Βαθμίδα: Β, Γ΄ Γυμνασίου. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2.Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: Κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένου
γραμματικού φαινομένου (π.χ. υποτακτικής έγκλισης) ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί
τον κανόνα των παλαιότερων παραδοσιακών εγχειριδίων γραμματικής, που ήταν
αποδεκτός επί δεκαετίες, αγνοώντας και ενίοτε αμφισβητώντας τις σύγχρονες
γλωσσολογικές αναλύσεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη της διδασκαλίας της
γραμματικής με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας της συγχρονικής
διάστασης των γραμματικών δομών και λειτουργιών στους μαθητές.
= Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.
238ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή διδακτική πρακτική στη διδασκαλία της
γραμματικής και του λεξιλογίου της μητρικής αλλά και της ξένης γλώσσας (όπως και
των άλλων γλωσσικών γνώσεων και δεξιοτήτων), ο ρόλος των νέων τεχνολογιών
είναι ουσιαστικός και η αξιοποίησή τους απαραίτητη ως βασικού εργαλείου
ανακαλυπτικής μάθησης και επικοινωνιακής κατεύθυνσης του μαθήματος (και
όχι ως σχολικού εγχειριδίου ηλεκτρονικής μορφής).
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1.Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μαθήματα Γλώσσας.
2.Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: Κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένου
γραμματικού φαινομένου (π.χ. σύνταξη συγκεκριμένου ρήματος) ή ορισμένου
λεξιλογικού πεδίου ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τους μαθητές στη χρήση του λεξικού
και της γραμματικής ως εγχειριδίων αναφοράς, ώστε ανακαλυπτικά, μέσω της
αξιοποίησης συγκεκριμένων κειμένων, να διαγνώσουν τη σύνταξη ή τη σημασία της
διδασκόμενης δομής ή λέξης σε συγχρονικό επίπεδο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη της διδασκαλίας της
γραμματικής με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών με τα προβλήματα που
περιγράφει το σενάριο;
= ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΑΓΝΟΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΡΑ ΚΑΙ
ΑΥΤΗ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ:
ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΛΩΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΟΥΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Η ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ
Η ΛΕΞΗΣ. ΔΕΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας της συγχρονικής
διάστασης των γραμματικών δομών και λειτουργιών στους μαθητές με
αξιοποίηση εργαλείων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας.
= Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.
239ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν το ρόλο της ενεργητικής ανάγνωσης κειμένων
(μητρικής αλλά και ξένης γλώσσας) από τους μαθητές μέσω επιτέλεσης
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (π.χ. διερεύνηση της επιβεβαίωσης των προσδοκιών,
υπογράμμιση συγκεκριμένων στοιχείων του κειμένου που έκαναν εντύπωση,
σχολιασμός στο περιθώριο κειμενικών εκφωνημάτων, έλεγχος και αξιολόγηση της
αλληλουχίας ή της επιχειρηματολογίας του κειμένου).
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μαθήματα Γλώσσας.
2.Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: Σε δραστηριότητα κατανόησης λόγου ο
καθηγητής προβαίνει σε μια ανάγνωση του κειμένου κατά την οποία οι μαθητές
περιορίζονται σε παθητικό ρόλο και ακολούθως σε ερμηνεία λέξεων και στις
ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού εγχειριδίου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία της πρόσληψης λόγου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ
ΤΡΟΠΟΥ-ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΟΓΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΛΩΣ προβαίνει σε μια ανάγνωση του κειμένου κατά
την οποία οι μαθητές περιορίζονται σε παθητικό ρόλο και ακολούθως σε ερμηνεία
λέξεων και στις ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού εγχειριδίου.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους [ΚΑΙ] αποτελεσματικΕΣ
δραστηριΟΤΗΤΕΣ ενεργητικής ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων σε
κυρίως αναγνωστικό επίπεδο. (ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ).
= ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1.ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ. 2.ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ. 3.ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΚΦΩΝΗΜΑΤΩΝ. 4.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ Η ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
240ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν το ρόλο της ανάλυσης κειμενικών ειδών ως προς τη
δομή και τις γλωσσικές επιλογές τους όχι μόνο στην αποτελεσματική κατανόηση
αλλά και στην παραγωγή κειμένων μητρικής αλλά και ξένης γλώσσας.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1.Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μαθήματα Γλώσσας
2.Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: Σε δραστηριότητα παραγωγής
αφηγηματικού λόγου ο καθηγητής προτιμά να μην αξιοποιήσει σε κάποιο βαθμό
κείμενα της ίδιας ή προηγούμενων ενοτήτων που ανήκαν στο ίδιο είδος λόγου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία της πρόσληψης λόγου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ,
ΛΟΓΩ ΑΓΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ
ΤΥΦΛΑ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους σύνδεσης των δραστηριοτήτων
κατανόησης λόγου και ανάλυσης κειμενικών ειδών με την παραγωγή λόγου.
= 1. ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥΣ. 2.ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΕ
ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΟΥ.
241ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της αυθεντικότητας (ή της
προσομοίωσης αυθεντικών καταστάσεων) στις δραστηριότητες παραγωγής λόγου
στην καλλιέργεια της κειμενικής ικανότητας των μαθητών σε σχέση με την
αξιοποίηση της επικοινωνιακής περίστασης, του σκοπού και του αποδέκτη του
κειμένου.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1.Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μαθήματα Γλώσσας
2.Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: Σε δραστηριότητα παραγωγής
επιχειρηματολογικού κειμένου ο καθηγητής προτιμά να μη χρησιμοποιήσει
συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (συγκεκριμένο αποδέκτη, ένταξη της
δραστηριότητας παραγωγής λόγου στις καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες της
τάξης ή του σχολείου, σαφής επικοινωνιακός στόχος), αλλά χρησιμοποιεί μία άσκηση
του σχολικού εγχειριδίου απλώς ως θέμα προς ανάπτυξη από τους μαθητές σε
παραδοσιακά συγγραφικά πλαίσια (παραδοσιακή έκθεση).
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία της παραγωγής λόγου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΝΟΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Η ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΑΠΛΩΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΠΛΩΣ ΩΣ
ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ).
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους αυθεντικοποίησης των
δραστηριοτήτων παραγωγής λόγου.
= ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ Ο
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :
(α).ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ. (β).ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Η ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. (γ).ΣΑΦΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ.
242ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες περιορίζουν το ρόλο της παραγράφου στην πύκνωση / σύνοψη
κειμένου και δίνουν έμφαση στα δομικά χαρακτηριστικά και στους
μορφοσυντακτικούς και λεξιλογικούς μηχανισμούς συνοχής του κειμένου (κειμενικοί
δείκτες, διαρθρωτικές λέξεις, λεξιλογικοί δείκτες κειμενικής οργάνωσης).
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1.Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2.Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο καθηγητής ακολουθώντας σε μεγάλο
βαθμό τις προτάσεις των σχολικών εγχειριδίων εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασίες
πύκνωσης κειμένου βάσει της επεξεργασίας των παραγράφων και της εξαγωγής
πλαγιότιτλου ή κεντρικής ιδέας για καθεμιά από αυτές. Ωστόσο, οι περισσότεροι
μαθητές δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στο μέγιστο βαθμό στις απαιτήσεις
πύκνωσης του κειμένου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία πύκνωσης λόγου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΥΚΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΥ, ΑΛΛΑ
ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΑΥΤΗ
ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΩΣ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΥ Η
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας της σύνοψης κειμένων
βάσει των δομικών και συνοχικών μηχανισμών των κειμένων.
= ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΗΤΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ (= ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ) ΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
243ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες σχετικά με την πύκνωση / σύνοψη κειμένου δίνουν έμφαση στις
στρατηγικές και τεχνικές παράφρασης λόγου και εκφωνημάτων.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1.Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2.Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο καθηγητής εμπλέκει τους μαθητές σε
διαδικασίες πύκνωσης κειμένων χωρίς να τους έχει εξασκήσει σε προηγούμενα
μαθήματα κατά τις μεταναγνωστικές δραστηριότητες πρόσληψης λόγου στους
μηχανισμούς παράφρασης και μετατροπής ενός είδους λόγου σε άλλο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία πύκνωσης λόγου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΤΙ, Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΓΝΟΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ,
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ
ΜΕΤΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΟΥ), ΣΤΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΓΟΥ
ΣΕ ΑΛΛΟ. ΟΜΩΣ, ΤΟ ΔΡΑΣΚΕΛΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ
ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ: ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας των διαδικασιών
παράφρασης κειμενικών αποσπασμάτων.
= Η ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΔΡΑΣΚΕΛΙΣΜΟΥΣ: ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ
ΜΕΤΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΟΥ. ΚΑΤΟΠΙΝ
(= ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ) ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΩΝΗΜΑΤΩΝ. (=
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Γιάννη Νταουλτζή, Η Περίληψη και
η Παράγραφος, έκδοση των «Εκπαιδευτηρίων Δούκα»).
244ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της χρήσης λεξικού ως μέσου
αυτόνομης και εξατομικευμένης δράσης των μαθητών όχι μόνο κατά τις
λεξιλογικές ασκήσεις αλλά και κατά τις δραστηριότητες παραγωγής και
πρόσληψης λόγου, όσο και κατά τη διδασκαλία της γραμματικής. Για το λόγο
αυτό στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν
διανεμηθεί λεξικά.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο φιλόλογος προβαίνει σε
περιορισμένη χρήση του λεξικού αποκλειστικά κατά τις λεξιλογικές ασκήσεις
όπου η χρήση του συγκεκριμένου βιβλίου αναφοράς προτείνεται από το
εγχειρίδιο της γλώσσας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για τη χρήση λεξικών στην
τάξη με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
= ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΓΝΟΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΩΣ
ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΟΥ,
ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους αξιοποίησης των λεξικών κατά τη
γλωσσική διδασκαλία.
= ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΕΞΙΚΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΟΥ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΛΛΩΣΤΕ, ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΛΕΞΙΚΑ.
245ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύγχρονες αντιλήψεις για την κατάκτηση του λεξιλογίου της μητρικής αλλά και
της ξένης γλώσσας αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της εφαρμογής της τεχνικής της
εικασίας και της συναγωγής του λεξιλογικού νοήματος βάσει των περικειμενικών
ενδείξεων του κειμένου, των συντακτικών ενδείξεων της πρότασης και της
μορφολογικής δομής της λέξης.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μαθήματα Γλώσσας
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο καθηγητής προτιμά να δίνει ο ίδιος
τη σημασία των άγνωστων λέξεων των κειμένων παρά να εμπλέκει τους
μαθητές σε διαδικασίες αυτόνομης συναγωγής του νοήματός τους βάσει
συγκεκριμένων δεδομένων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία του λεξιλογίου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
3. = Η ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ (ΚΑΙ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ:
ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ
ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ.. ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
ΣΚΟΠΟΣ ΟΜΩΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΟΧΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους εφαρμογής της τεχνικής της εικασίας
λεξιλογικού νοήματος κατά τις λεξιλογικές και προσληπτικές δραστηριότητες.
= ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΩΣΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ.
246ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύγχρονες αντιλήψεις για την κατάκτηση του λεξιλογίου της μητρικής αλλά και της
ξένης γλώσσας αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της εφαρμογής ποικιλίας τεχνικών
διδασκαλίας του ορισμού και της σημασίας των λέξεων.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μαθήματα Γλώσσας.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο καθηγητής κατευθύνει τους μαθητές
αποκλειστικά στη χρήση λεξικών για την αναζήτηση της σημασίας των
άγνωστων λέξεων των κειμένων χωρίς να χρησιμοποιεί και εναλλακτικές
τεχνικές.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία του λεξιλογίου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, για την κατάκτηση του
λεξιλογίου της μητρικής αλλά και της ξένης γλώσσας ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ,
ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ:
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, κατευθύνει τους μαθητές αποκλειστικά στη χρήση λεξικών
ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για την αναζήτηση της σημασίας των άγνωστων λέξεων των
κειμένων χωρίς να χρησιμοποιεί και εναλλακτικές τεχνικές. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΓΝΟΕΙ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ τη χρήση
λεξικών για την αναζήτηση της σημασίας των άγνωστων λέξεων των κειμένων,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ εφαρμογή ποικιλίας τεχνικών διδασκαλίας του ορισμού και της
σημασίας των λέξεων.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας της
σημασίας των λέξεων.
= 1.ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ ΛΕΞΕΙΣ. 2.ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΛΕΞΕΩΝ.
247ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Στο πλαίσιο των σύγχρονων κειμενοκεντρικών και κοινωνικοσημειωτικών θεωριών,
η διδασκαλία της πολυτροπικότητας (χρήση ποικιλίας οπτικών και ακουστικών
σημειωτικών συστημάτων στην κατασκευή νοήματος ανάλογα με τον επικοινωνιακό
στόχο, το κειμενικό είδος και την επικοινωνιακή περίσταση) κρίνεται _________ιδιαίτερα
χρήσιμη στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο φιλόλογος κατά τη διδασκαλία
κόμικς, αφισών, ή άλλων πολυτροπικών κειμένων, εστιάζει στις γλωσσικές
πληροφορίες αγνοώντας ή υποβαθμίζοντας τις εικόνες, τα χρώματα και τις
διαφορετικές γραμματοσειρές.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία των πολυτροπικών
κειμένων με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΕΝΩ
ΕΧΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΑΥΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.
ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας της
εικόνας κατά την πρόσληψη κειμένων.
= ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΧΡΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ, ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
248ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Στο πλαίσιο των σύγχρονων κειμενοκεντρικών και κοινωνικοσημειωτικών θεωριών η
διδασκαλία της πολυτροπικότητας (χρήση ποικιλίας οπτικών και ακουστικών
σημειωτικών συστημάτων στην κατασκευή νοήματος ανάλογα με τον επικοινωνιακό
στόχο, το κειμενικό είδος και την επικοινωνιακή περίσταση) κρίνεται ιδιαίτερα
χρήσιμη στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο καθηγητής κατά τη διδασκαλία
κειμένων συνεξετάζει το ρόλο των εικόνων ανεξαρτήτως της λειτουργίας τους
στο κείμενο (συναναφορική, πληροφοριακή, διακοσμητική).
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία των πολυτροπικών
κειμένων με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ:
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, Η ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΣΥΝΑΝΑΦΟΡΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ,
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ).
2. Προτείνετε τρόπους αξιοποίησης της εικόνας κατά τη διδασκαλία της
πρόσληψης κειμένων.
= 1.ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ
ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ: ΑΛΟΤΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΝΑΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΛΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ, ΑΛΛΟΤΕ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ. 2.ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ,
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ.
249ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Στο πλαίσιο των σύγχρονων κειμενοκεντρικών και κοινωνικοσημειωτικών θεωριών,
η διδασκαλία της πολυτροπικότητας (χρήση ποικιλίας οπτικών και ακουστικών
σημειωτικών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν συναναφορικά και
αλληλοσυμπληρωματικά στην κατασκευή νοήματος, ανάλογα με τον επικοινωνιακό
στόχο, το κειμενικό είδος και την επικοινωνιακή περίσταση) κρίνεται ιδιαίτερα
χρήσιμη στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, προσαρμογή του
ύφους στην επικοινωνιακή περίσταση.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο καθηγητής κατά τη διδασκαλία
παραγωγής πολυτροπικών κειμένων (π.χ. κόμικς), ενώ αξιοποιεί τις ασκήσεις
μετατροπής εικόνας σε λόγο, δίνει έμφαση στην περιγραφική και όχι στη
βιωματική και κοινωνικοπροθετική σημασιολογική διάσταση των εικόνων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία των πολυτροπικών
κειμένων με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ
ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ: ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΕΚΤΟΣ ΤΑΞΗΣ.
2. Προτείνετε εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας της μετατροπής
πολυτροπικών κειμένων σε μονοτροπικά.
= ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 1.ΤΟΥΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
2.ΤΟΥΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΘΕΣΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΕΝΑΝ – ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.
250ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών, σύμφωνα
με τις επικρατούσες αντιλήψεις σε διεθνές επίπεδο, δεν επαρκεί μόνο η εξάσκηση
των μαθητών σε παραγωγικές και προσληπτικές ασκήσεις γραπτού λόγου, αλλά
απαιτείται εξάσκηση και στις αντίστοιχες δραστηριότητες προφορικού (ομιλία,
ακρόαση). Κατά τις ασκήσεις ομιλίας οι μαθητές καλλιεργούν δεξιότητες, όπως
η εισαγωγή και η ολοκλήρωση συνομιλίας, οι κανόνες συνεισφοράς, η χρήση
φορμουλαϊκών στερεότυπων εκφράσεων, η αποφυγή θεμάτων ταμπού,
προσαρμογή του ύφους στην επικοινωνιακή περίσταση.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο καθηγητής κατά τη διεξαγωγή
προφορικών δεξιοτήτων δίνει έμφαση μόνο στην ακρίβεια λόγου,
δευτερευόντως στην ευχέρεια και αγνοεί τα χαρακτηριστικά δομής και
περιεχομένου, όπως και τις κοινωνιογλωσσικές διαστάσεις, του συνομιλιακού
λόγου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία των προφορικών
δεξιοτήτων με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΛΟΓΩ ΑΓΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας των προσληπτικών και
παραγωγικών δεξιοτήτων προφορικού λόγου.
= ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΤΙ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΑΘΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΜΑΙ ΝΑ
ΔΙΔΑΞΩ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ. ΜΕ ΑΛΛΑ
ΛΟΓΙΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ (ΟΜΙΛΙΑ, ΑΚΡΟΑΣΗ).
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΚΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ (= ΟΜΙΛΙΑΣ)
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΠΩΣ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ, ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ, Η
ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑΪΚΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ, Η ΑΠΟΦΥΓΗ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΜΠΟΥ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΦΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ.
251ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών σύμφωνα
με τις επικρατούσες αντιλήψεις σε διεθνές επίπεδο δεν επαρκεί μόνο η εξάσκηση των
μαθητών σε παραγωγικές και προσληπτικές ασκήσεις γραπτού λόγου αλλά και στις
αντίστοιχες δραστηριότητες προφορικού (ομιλία, ακρόαση), μέσω των οποίων
καλλιεργούνται δεξιότητες ευχέρειας και ακρίβειας του μαθητικού λόγου.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο καθηγητής κατά τη διεξαγωγή
προφορικών δεξιοτήτων δίνει έμφαση μόνο στην ακρίβεια λόγου,
παρεμβαίνοντας συνεχώς και διορθώνοντας το μαθητή που μιλάει,
δημιουργώντας του αισθήματα φόβου και αντικίνητρα συμμετοχής στην
επικοινωνιακή δράση.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία των προφορικών
δεξιοτήτων με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΤΤΟ ΤΡΟΠΟ: ΑΦΕΝΟΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΝΟΕΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΟΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗΣ. ΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑΣ
Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΑΘΟΣ, Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΜΟΝΟ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΛΟΓΟΥ. ΑΦΕΤΕΡΟΥ, Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΑΦΟΥ,
ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ
ΜΙΛΑΕΙ, ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους καλλιέργειας της ευχέρειας στον
προφορικό λόγο.
= 1.ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.
2.ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ. 3.ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΕΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ,
ΩΣΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ, ΟΤΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ.
ΘΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΑΦΕΝΟΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΚΑΙ
ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΑΥΤΗ, ΣΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΟΜΙΛΙΑ,
ΑΚΡΟΑΣΗ). ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΥΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.
252ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύμφωνα με τις επικρατούσες απόψεις στο χώρο της παιδαγωγικής περί του
γλωσσικού λάθους, η διόρθωση του λάθους συνδέεται με τις αιτίες που το
προκάλεσαν, καθώς το γλωσσικό λάθος αντανακλά τη μεταβατική γλωσσική
ικανότητα του μαθητή και αναδεικνύει την πορεία του στην κατάκτηση της μητρικής
αλλά και της ξένης γλώσσας.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μαθήματα Γλώσσας.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: Ο καθηγητής κατά τη διόρθωση
μαθητικών κειμένων υπογραμμίζει απλώς τα λάθη ή τα διορθώνει χωρίς να
προβαίνει σε επεξηγήσεις και αντιπροτάσεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη παιδαγωγική του γλωσσικού λάθους με
τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΘΟΔΟΥ, Η ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΑΠΛΩΣ ΤΑ ΛΑΘΗ Η
ΤΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΜΙΣΟ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διόρθωσης των γλωσσικών λαθών
ανάλογα με τις αιτίες που τα προκαλούν.
= 1. ΝΑ υπογραμμίζει τα λάθη. 2.ΝΑ τα διορθώνει προβαίνΟΝΤΑΣ σε επεξηγήσεις.
3.ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΤΗ
ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΟΓΟΥ..
253ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύμφωνα με τις επικρατούσες απόψεις στο χώρο της παιδαγωγικής περί του
γλωσσικού λάθους, η διόρθωση του λάθους συνδέεται τόσο με τις αιτίες που το
προκάλεσαν, όσο και με τη βαρύτητα του γλωσσικού λάθους, καθώς το τελευταίο
αντανακλά τη μεταβατική γλωσσική ικανότητα του μαθητή και αναδεικνύει την
πορεία του στην κατάκτηση της μητρικής αλλά και της ξένης γλώσσας.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μαθήματα Γλώσσας.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: Ο καθηγητής κατά τη διόρθωση
μαθητικών κειμένων διορθώνει ανεξαιρέτως όλα τα λάθη χωρίς διαβαθμίσεις
ανάλογα με την ποσότητα και τη σπουδαιότητά τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη παιδαγωγική του γλωσσικού λάθους με
τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΕΙΝΑΙ
ΣΩΣΤΑ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟ, Ή ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΝΕΚΑ
ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ, Ο καθηγητής ΣΩΣΤΑ
ΠΡΑΤΤΕΙ, ΟΤΑΝ, κατά τη διόρθωση μαθητικών κειμένων, διορθώνει ανεξαιρέτως
όλα τα λάθη ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΕΚΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ
ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΠΟΙΑ ΛΑΘΗ ΠΡΕΠΕΙ
ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διόρθωσης των γλωσσικών λαθών
ανάλογα με τη βαρύτητά τους.
= ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ
ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ
254ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατά την εποχή της γνώσης και της
πληροφορίας, στην οποία ζούμε, βασική επιδιωκόμενη δεξιότητα για το μαθητή και
μελλοντικό ενεργό πολίτη είναι η διαχείριση πληροφοριών. Δεδομένου ότι βασικό
μέσο πληροφόρησης είναι το διαδίκτυο στη σύγχρονη γλωσσική εκπαίδευση ο
ρόλος της επεξεργασίας και της αξιολόγησης των διαδικτυακών πληροφοριών
είναι ουσιώδης.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο καθηγητής έχει εμπλέξει τους
μαθητές του σε διαδικασίες αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, χωρίς,
όμως, να τους έχει εξασκήσει στη διαχείρισή τους και στην προσεκτική
επιλογή υλικού από αυτές.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη καλλιέργεια της διαχείρισης
ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού με τα προβλήματα που περιγράφει το
σενάριο;
= ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΚΑΙ
ΕΞΑΣΚΗΣΕΙ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΚΗΣΕΙ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ
ΑΥΤΕΣ, ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
2. Προτείνετε κριτήρια αξιολόγησης του διαδικτυακού πληροφοριακού υλικού
από τους μαθητές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία της
πρόσληψης κειμένων.
=1.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ. 2.ΝΑ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΠΡΩΤΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ. 3.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.
255ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Τα αποτελέσματα διεθνών διαγωνισμών και διαγνωστικών αξιολογικών τεστ
αναδεικνύουν μια υστέρηση των Ελλήνων μαθητών στην κριτική προσπέλαση
κειμένου. Η σύγχρονη αντίληψη στη διεθνή βιβλιογραφία και διδακτική πρακτική
στην παραγωγή και πρόσληψη λόγου είναι η ενημέρωση των μαθητών για το
συγγραφέα, τον εκδότη και το γενικότερο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτιστικό
πλαίσιο σύνθεσης του υπό επεξεργασία κειμένου, ώστε βάσει των πληροφοριών
αυτών να είναι δυνατό να εμπλακούν σε δραστηριότητες κριτικής προσέγγισης του
λόγου.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα ο εκπαιδευτικός κατά την ανάλυση
δημοσιογραφικών κειμένων, ιστορικών πηγών, άρθρων κ.λπ. δε δίνει έμφαση
σε ορίζουσες του κειμένου, όπως συγγραφέας, προθετικότητα, αποδέκτης,
διακειμενικότητα, περιστασιακότητα, θεωρώντας ότι μόνη η
πληροφορητικότητα του κειμένου αποτελεί παράγοντας επαρκούς και
αποτελεσματικής ανάλυσης του κειμένου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την κριτική πρόσληψη
λόγου με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ,
ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΤΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ, ΟΜΩΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΜΦΑΣΕΙ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΕΞΩΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, (ΟΠΩΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ,
ΠΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ, ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ,
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΤΗΤΑ). ΜΕΝΟΝΤΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ,
ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
2. Προτείνετε τρόπους και μεθόδους κριτικής προσπέλασης κειμένων σε
παραγωγικό και προσληπτικό επίπεδο.
= 1.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΟΣΟ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ (= ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ), ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (=
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ).
2.ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΣΟ ΣΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (= ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ), ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ
ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (= ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ), ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΙ
ΥΣΤΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
256ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Τα αποτελέσματα διεθνών διαγωνισμών, όπως της PISA, αναδεικνύουν μια υστέρηση
των Ελλήνων μαθητών στην κριτική προσπέλαση κειμένου. Η σύγχρονη αντίληψη
στη διεθνή βιβλιογραφία και διδακτική πρακτική είναι ότι η έμφαση στη λειτουργική
διάσταση της γραμματικής προάγει την κριτική γλωσσική επίγνωση των μαθητών,
άρα αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση στην κριτική πρόσληψη λόγου.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο φιλόλογος κατά την εξέταση
γραμματικών φαινομένων δίνει έμφαση αποκλειστικά στη δομή και στη
σύνταξη (π.χ. μετατροπή ενεργητικής σε παθητική φωνή, σχηματισμός
υποτακτικής) και όχι στην κειμενική και πραγματολογική τους λειτουργία
(δήλωση του δράστη από την ενεργητική φωνή, ουδετερότητα παθητικής,
παρουσίαση γεγονότος ως πραγματικού από την οριστική κ.λπ.). Με τον
τρόπο αυτό, όμως, οι μαθητές δεν εξοπλίζονται αποτελεσματικά για
δραστηριότητες κειμενικής ερμηνείας, αλλά απλώς κατανόησης.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την κριτική προσπέλαση
κειμένων και το ρόλο της γραμματικής με το πρόβλημα που περιγράφει το
σενάριο;
= ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ. ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΕΙΣ ΤΟ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
2. Προτείνετε κατάλληλους τρόπους διδασκαλίας της γραμματικής σε
λειτουργικό επίπεδο, ώστε η γραμματική γνώση να αξιοποιείται και στην
πρόσληψη λόγου.
= ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΑΦΟΥ ΕΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΠΡΟΧΕΙΡΩΣ ΕΔΩ ΚΑΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟ
ΔΙΤΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: 1.ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (Π.Χ.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ). 2.ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Κ.ΛΠ.). ΜΕ ΑΛΛΑ
ΛΟΓΙΑ, ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΟΓΟΥ.
257ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Τα αποτελέσματα διεθνών διαγωνισμών, όπως της PISA, αναδεικνύουν μια υστέρηση
των Ελλήνων μαθητών στην κριτική προσπέλαση κειμένου. Η σύγχρονη αντίληψη
στη διεθνή βιβλιογραφία και διδακτική πρακτική είναι ότι η έμφαση στην πρόσληψη
και ερμηνεία από τους μαθητές όχι μόνο λογοτεχνικών κειμένων αλλά και
επεξεργασμένων χρηστικών κειμένων απαιτητικού λόγου (δημοσιογραφικών,
κοινωνικών, δικαστικών, επιστημονικών) αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση στην
καλλιέργεια του κοινωνικού και του κριτικού γραμματισμού των μαθητών.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο καθηγητής, στο πλαίσιο της
καλλιέργειας αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, προτιμά, κατά την
επιλογή, από τα βιβλία λογοτεχνικών κειμένων, εκείνα τα κείμενα τα οποία
θεωρεί πρότυπα λόγου. Συνεπώς, αποφεύγει τη διδασκαλία άλλων κειμενικών
τύπων, στοιχείο που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της
κειμενικής ικανότητας των μαθητών.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για διδασκαλία των ειδών
λόγου με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
= ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΤΟΣΟ ΜΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΣΟ ΚΑΙ
ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΕΙΝΑΙ
ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.
2. Προτείνετε είδη λόγου και κειμενικούς τύπους που θα επιλέγατε με στόχο την
καλλιέργεια πρακτικών κοινωνικού και κριτικού γραμματισμού των μαθητών.
= (Α).ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ: ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, ΔΙΗΓΗΜΑ, ΔΟΚΙΜΙΟ, ΚΛΠ.
(Β).ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ: ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ, ΑΦΙΣΣΑ, ΚΟΜΙΚΣ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ,
ΑΡΘΡΟ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΚΛΠ. ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.
258ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Τα αποτελέσματα διεθνών διαγωνισμών και διαγνωστικών αξιολογήσεων
αναδεικνύουν μια υστέρηση των Ελλήνων μαθητών στην κριτική προσπέλαση
κειμένου. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις στη διεθνή βιβλιογραφία και
διδακτική πρακτική, κατά τη διδασκαλία της γραμματικής είναι σκόπιμο οι μαθητές
να διδάσκονται τους τρόπους μορφικής πραγμάτωσης συγκεκριμένων
επικοινωνιακών λειτουργιών ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, το
κείμενο, τις επιδιώξεις του συγγραφέα κ.λπ. (π.χ. ο δράστης δηλώνεται μέσω της
ονομαστικής πτώσης σε θέση υποκειμένου ή ποιητικού αιτίου ανάλογα με την
επιθυμία του ομιλητή να τον προβάλει ή απλά να τον αναφέρει).
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο καθηγητής στο πλαίσιο της
διδασκαλίας της γραμματικής δε δίνει έμφαση στις επικοινωνιακές διαφορές
των μέσω δήλωσης συγκεκριμένων λειτουργιών, με αποτέλεσμα οι μαθητές
αν μην εστιάζουν σε τέτοιες υφολογικές και πραγματολογικές
διαφοροποιήσεις κατά την πρόσληψη κειμένων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την κριτική προσέγγιση
στη διδασκαλία της γραμματικής με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
= Η ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΑΥΤΗ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΕΜΜΕΝΕΙ
ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (= ΤΙ ΛΕΩ;) ΚΑΙ ΟΧΙ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΡΦΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (= ΠΩΣ ΤΟ
ΛΕΩ;) ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΙΠΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ: Ο
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕ
ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝ
ΜΗΝ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ.
2. Προτείνετε τρόπους καλλιέργειας της κοινωνιογλωσσικής και
πραγματολογικής ικανότητας των μαθητών στο πλαίσιο της διδασκαλίας των
γραμματικών φαινομένων είτε η ύλη και η διάρθρωση των σχετικών ενοτήτων
του σχολικού του βιβλίου συντελούν σε αυτό το στόχο είτε όχι.
= ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΠΡΟΧΕΙΡΩΣ
ΕΔΩ ΚΑΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΟΡΦΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ, ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Κ.ΛΠ. (Π.Χ. Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΑΛΕΙ Η
ΑΠΛΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ).
259ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για το περιεχόμενο της σχολικής
εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, αλλά και με τις
θεωρίες απόκτησης της γνώσης, η διαθεματικότητα (και η διεπιστημονικότητα)
διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη μάθηση, άρα και στην κατάκτηση της γλώσσας,
στην καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας και στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: ο φιλόλογος στο πλαίσιο της
καλλιέργειας της ικανότητας κριτικής ανάλυσης λόγου των μαθητών
εστιάζει αποκλειστικά στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου της γλώσσας
κατά τη διάρκεια του γλωσσικού μαθήματος και δεν αξιοποιεί κείμενα και
δραστηριότητες κατά τη διεξαγωγή άλλων γνωστικών αντικειμένων (π.χ.
ιστορικές πηγές).
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την κριτική προσέγγιση
κειμένων με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
= ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η ΤΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ. ΥΣΤΕΡΕΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ.
2. Προτείνετε μορφές διαθεματικών δραστηριοτήτων ή διεπιστημονικών
προσεγγίσεων με στόχο την καλλιέργεια της ικανότητας κριτικής ανάλυσης
λόγου των μαθητών.
= 1.ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΕΣ
ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: 2.ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. 3.ΕΞΗΓΩ ΣΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗΣ : ΜΕ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. 4.ΦΕΡΝΩ
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. 5.ΕΞΑΣΚΟΥΝΤΑΙ __________ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. 6.ΤΟ
ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Η
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΙ Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ) ΝΑ
ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΥΣΙΩΔΗ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ.
260ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν το ρόλο της ανάλυσης κειμενικών ειδών ως προς
τη δομή και τις γλωσσικές επιλογές τους όχι μόνο στην αποτελεσματική
κατανόηση κειμένων αλλά και στην παραγωγή τους. Ο ρόλος του διαδικτύου στον
εντοπισμό και στη διδακτική αξιοποίηση αυθεντικών ειδών λόγου και κειμενικών
τύπων της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας είναι ουσιαστικός.
Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Γυμνάσιο: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα: Σε δραστηριότητα παραγωγής
αφηγηματικού ειδησεογραφικού λόγου ο εκπαιδευτικός προτιμά να
αξιοποιήσει σε κάποιο βαθμό σχετικά κείμενα της ίδιας ενότητας που
ανήκουν στο ίδιο είδος λόγου, χωρίς να εμπλέξει τους μαθητές σε αναζήτηση
σχετικών κειμένων στο διαδίκτυο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία της παραγωγής λόγου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
= ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ: ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣ,
ΜΑΛΛΟΝ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ: ΕΝΩ
ΔΗΛΑΔΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, Ο ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΕ
ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΠΛΕΞΕΙ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΤΣΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΙΔΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ, (ΠΟΣΟ
__________ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ), ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΟΠΩΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΠΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ, ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ,
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΝ Ο
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ Η
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΟ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΝ ΚΑΙ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους σύνδεσης των δραστηριοτήτων
κατανόησης λόγου και ανάλυσης κειμενικών ειδών με την παραγωγή λόγου
μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
= (1).ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑ ΕΜΠΛΕΞΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΓΙΑΤΙ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΠΛΕΞΩ
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΕΝΟΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ,
ΟΠΩΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΠΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ,
ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΤΗΤΑ. (2).ΘΑ ΕΠΕΣΗΜΑΝΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΤΙ, ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ
ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΛΟΓΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΟΛΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ. ΘΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΙ ΑΥΤΟ ΕΞΑΣΚΩΝΤΑΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. (3). ΩΣ ΑΣΚΗΣΗ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ
ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ.__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου