Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝΟ Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής συμπληρώνουν πρώτοι το ωράριό τους αφού εκ των πραγμάτων αυτοί οι δύο δεν είναι δυνατόν να φύγουν από το σχολείο τους, πρέπει να παραμένουν όλες τις εργάσιμες ώρες. Και προφανώς αν κάποιος πηγαίνει ως Διευθυντής σε σχολείο που δεν έχει οργανική ενδέχεται να οδηγήσει τον τελευταίο τοποθετηθέντα με την ίδια ειδικότητα και σε άλλο σχολείο για συμπλήρωση ωραρίου. Το ότι ο Διευθυντής και Υποδιευθυντής συμπληρώνει πρώτος το ωράριό του συνάγεται από συνδυασμό διατάξεων όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Νόμος 1566/85

Άρθρο 14
14. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξ ολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα.
ΦΕΚ 1340/2002 (ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ)
Άρθρο 28 -Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων
Παράγραφος 2β
β) Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής.
Άρθρο 33 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων
1. Ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του και τον βοηθεί στο καθημερινό του έργο. Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.
2. Ειδικότερα ο Υποδιευθυντής:
α) Αναπληρώνει το Διευθυντή του σχολείου, όταν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου