Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Ε.Λ.Μ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ: Διαφάνεια διευρυμένου Υ.Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λαπιθών 6                                      Αρ. Πρωτ.: 117
41221, Λάρισα                               Λάρισα  25-7-2017
Τηλ: 2410-255694                                                                                                             
Fax: 2410-255694                                  Προς:
Email: elmelar@otenet.gr             Σχολεία, ΜΜΕ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Εδώ και είκοσι μέρες  διεξάγεται η διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψήφιων διευθυντών στα πλαίσια του διευρυμένου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λάρισας.  Δυστυχώς με την ανακοίνωσή μας ερχόμαστε να ζητήσουμε το αυτονόητο.
Διαφάνεια, διαφάνεια, διαφάνεια.

Κατά  την διαδικασία αποκάλυψης  των  φύλλων  αξιολόγησης  των  υποψήφιων  διευθυντών  η  πλειοψηφία  του  διευρυμένου  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Λάρισας  (διορισμένα μέλη) πήρε   απόφαση  να  μην  ανακοινώνει ο πρόεδρος  του συμβουλίου το  όνομα  του  βαθμολογητή παρά μόνο τη βαθμολογία του,  πράγμα   προφανώς  μη σύννομο  (μια  και  τα μέλη του Υ.Σ. πρέπει  να έχουν  γνώση όλων των  στοιχείων τα  οποία  θα  υπογράψουν στο  τέλος)  και μάλιστα  δεν  επέτρεπαν σε  αιρετό  του  κλάδου  και μέλος  του διευρυμένου Υπηρεσιακού Συμβουλίου  να καταθέσει  πρόταση  για  την  διαδικασία  αποκάλυψης  των  φύλλων  αξιολόγησης.
Καλούμε  την πλειοψηφία  να  σεβαστεί  τους  στοιχειώδεις  κανόνες  διαφάνειας  αλλά  και  του  νομικού  μας  πολιτισμού  και  να  δώσει  τα  πλήρη  στοιχεία  σε  όλα  τα μέλη  του  συμβουλίου , καθώς και να ανακοινώσει και να αναρτήσει  τις βαθμολογίες με τα στοιχεία των βαθμολογητών.
Καλούμε τέλος τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας να δώσει το δικαίωμα  κατάθεσης προτιμήσεων στους υποψήφιους, όχι μόνο ηλεκτρονικά, αλλά και χειρόγραφα σε κλειστό φάκελο.
Για το  Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΣ                          (α/α)  ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου