Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Ανάληψης Υπηρεσίας - Διευθυντή/Διευθύντριας Σχολικής ΜονάδαςΑναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας
(Διευθυντή/Διευθύντριας  Σχολικής Μονάδας)Επώνυμο:..……………….………….….………….
Όνομα:...…………………………….….…………..
Πατρώνυμο:…………………….…..…..…………
Α.Μ:…………………………….……….….……….…
Ειδικότητα:………………….………..…………….
Δ/νση κατοικίας:……..…...…….………………
Τ.Κ: ……………….....………………..………………
Πόλη:………………………..……….………………
Τηλέφωνο:…………………………..……………..
Κινητό:………………………………..………………
………………………….20….
(Τόπος-Ημερομηνία)
 
Προς
Τον κ. Διευθυντή της Α/θμιας
Εκπ/σης

   

Σας αναφέρω ότι σήμερα, ημέρα……….………….…, …..…/…...…/………….παρουσιάστηκα και ανέλαβα υπηρεσία ως Διευθυντής/Διευθύντρια  του……………………………………………………………….στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης.

Ο/Η Αναφέρων/ούσα


………………….…………………………
(υπογραφή)
……………………………………………
(ονοματεπώνυμο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου