Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ: Διαδικασίες ανάληψης καθηκόντων των νέων Διευθυντών, οι οποίο τοποθετούνται από 1 Αυγούστου 2017Αύριο Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι νέοι Διευθυντές όλων των σχολείων της χώρας

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:
1 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 08:00 έως και 12:00 ανάληψη υπηρεσίας στη ΔΙΔΕ Έβρου (Γραφείο 3, Διευθυντή).

1 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη, μετά την ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της ΔΙΔΕ Έβρου, ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο στη νέα θέση (στο βιβλίο Πρακτικού του Διευθυντή, αριθμός πράξης 1, το βιβλίο θα κλείσει στις 31 Ιουλίου 2017 από τον προηγούμενο Διευθυντή). Σημείωση: Όσοι και όσες παραμένουν στο ίδιο σχολείο, απαιτείται να κάνουν και αυτοί πράξη ανάληψης υπηρεσίας.
1 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο, σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής – παράδοσης (στα σχολεία που υπάρχει αλλαγή Διευθυντή). Το πρακτικό παραλαβής – παράδοσης συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, από ένα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, ένα παραμένει στο σχολείο και ένα αποστέλλεται στη ΔΙΔΕ Έβρου. Σημείωση: για τα Λύκεια θα υπάρξει ξεχωριστό πρακτικό παραλαβής – παράδοσης για το σύστημα V.B.I.
Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παραλαβής – παράδοσης για το V.B.I.
2. Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παραλαβής – παράδοσης αρχείου σχολείου
Ο Διευθυντής της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ
Αποστολακούδης Στέργιος

1. Πρόταση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ (ως Συμβούλιο Επιλογής) για τοποθέτηση Διευθυντών σε Σχολικές Μονάδες και Ε.Κ.
2. Ενημερωτικό Σημείωμα του Διευθυντή της ΔΙΔΕ Έβρου
3. Υποδείγματα πρωτοκόλλου παραλαβής - παράδοσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου