Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Τακτοποιούνται οικονομικά οι υπερωρίες διευθυντών και υποδιευθυντών ΣΔΕ

Με το σχέδιο νόμου "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις."
που έφερε το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή και μετά τις όποιες διορθώσεις, προσθέσεις, καταργήσεις θα τακτοποιηθούν οικονομικά οι υπερωρίες των διευθυντών και υποδιευθυντών ΣΔΕ του σχολικού έτους 2016-2017


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου