Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ: Ανακοίνωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Καβάλας μετά την εκδίκαση των ενστάσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ


Καβάλα,   24 07 – 2017

Αρ.Πρωτ:     7251/Φ.33.1Ταχ. Δ/νση :
Εθνικής Αντίστασης 20
   ΠΡΟΣ:
Σχολικές μονάδες Δ.Δ.Ε. Καβάλας
Τ.Κ.-Πόλη :
65110 – Καβάλα


Τ.Θ. :
1152


Email :


Ιστοσελίδα :


Πληροφορίες :
Πεσκελίδης Σάββας


Τηλέφωνο :
2513 503 545


Τέλεφαξ :
2513 503 502
ΘΕΜΑ:
«Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Καβάλας»


Σας ανακοινώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Καβάλας, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των αξιολογικών μονάδων από την αποτίμηση των κριτηρίων:
Α) Επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης,
Β) Υπηρεσιακής κατάστασης – καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας και
Γ) Συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο – προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης,

όπως αυτός αναμορφώθηκε από το ΠΥΣΔΕ Καβάλας, ως Συμβούλιο Επιλογής, με την αριθμ.28/24-07-2017 Πράξη του, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του πίνακα και ο οποίος υποβάλλεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. προς κύρωση.
Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τις σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. που επιθυμούν να τοποθετηθούν, με σειρά προτίμησης, χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο δήλωσης, την 25η-07-2017, αφού κυρωθεί ο πίνακας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ..
Οι δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Διεύθυνσης είτε να αποστέλλονται στο φαξ ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ.Δ.Ε. Καβάλας.
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΒΑΓΕΝΑΣ
Προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καβάλας, ως Συμβούλιο Επιλογής

Στοιχεία υποψήφιου

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΚΛΑΔΟΣ:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ:


Υποβάλω ενιαία δήλωση προτίμησης τοποθέτησής μου ως Διευθυντή σε μία από τις παρακάτω σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, με την παρακάτω σειρά (η σειρά δηλώνεται συμπληρώνοντας τον αύξοντα αριθμό προτίμησης στο πλαίσιο αριστερά του κάθε σχολείου): 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1ο Γυμνάσιο Καβάλας

Γυμνάσιο Κεραμωτής

2ο Γυμνάσιο Καβάλας

Γυμνάσιο Λιμένα

3ο Γυμνάσιο Καβάλας

Γυμνάσιο Πρίνου

4ο Γυμνάσιο Καβάλας

Γυμνάσιο Λιμεναρίων

5ο Γυμνάσιο Καβάλας

1ο ΓΕ.Λ. Καβάλας

6ο Γυμνάσιο Καβάλας

2ο ΓΕ.Λ. Καβάλας

7ο Γυμνάσιο Καβάλας

3ο ΓΕ.Λ. Καβάλας

Εσπερινό Γυμνάσιο Καβάλας

5ο ΓΕ.Λ. Καβάλας

Μουσικό Σχολείο Καβάλας

6ο ΓΕ.Λ. Καβάλας

Γυμνάσιο Ν. Καρβάλης

ΓΕ.Λ. Κρηνίδων

Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα

ΓΕ.Λ. Ελευθερούπολης

Γυμνάσιο Κρηνίδων

ΓΕ.Λ. Νικήσιανης

Γυμνάσιο Ελευθερούπολης

ΓΕ.Λ. Ποδοχωρίου

Γυμνάσιο Νικήσιανης

ΓΕ.Λ. Ν. Περάμου

Γυμνάσιο Ποδοχωρίου

ΓΕ.Λ. Χρυσούπολης

Γυμνάσιο Ν. Περάμου

ΓΕ.Λ. Λιμένα

1o Γυμνάσιο Χρυσούπολης

ΓΕ.Λ. Λιμεναρίων

2o Γυμνάσιο Χρυσούπολης
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1ο ΕΠΑ.Λ. Καβάλας

Ε.Κ. Καβάλας

2ο ΕΠΑ.Λ. Καβάλας

1ο ΕΠΑ.Λ. Ελευθερούπολης

4ο ΕΠΑ.Λ. Καβάλας

1ο ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπολης
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καβάλας

Ειδικ. Επαγγελμ. Γ/σιο Καβάλας

Σημείωση:  Ο κάθε υποψήφιος δηλώνει τα σχολεία που επιθυμεί, από τον τύπο ή τους τύπους που δικαιούται (η αρίθμηση είναι ενιαία), λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του Ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 4327/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4473/2017, καθώς επίσης τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ και τα ειδικά προσόντα τοποθέτησης στο Μουσικό Σχολείο.Καβάλα, 25/ 07 / 2017
Ο/Η Δηλ……(υπογραφή)

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου