Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση του αιρετού του ΚΥΣΔΙΠ Ιακωβίδη Ιωάννη: «Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό»

Θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της Απόφασης του Υπουργού κ. Κ. Γαβρόγλου, σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η οποία περιλαμβάνει τη διαδικασία απόσπασης, όρους και προσόντα απόσπασης, την επιτροπή επιλογής, τους όρους
αποδοχών και το ειδικό επιμίσθιο, παρατάσεις αποσπάσεων, ωράριο εργασίας καθώς και άλλα στοιχεία για τους ενδιαφερόμενους. Η διαδικασία ξεκινά τον Δεκέμβριο κάθε έτους, μετά από υποβολή εισήγησης εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στα συντονιστικά γραφεία του εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, ν.4415/2016 (Α' 159), που αφορούν την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που προβλέπεται ότι θα προκύψουν. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΔΑ: 6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ (79250/Γ1/12.5.2017)

ο αιρετός του ΚΥΣΔΙΠ
Ιακωβίδης Γιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου