Καθορισμός αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 καθώς και τις προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών προβλέπει απόφαση του υπουργείου Ναυτιλίας
Σύμφωνα με την απόφαση ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, σε 985 (514 Πλοίαρχοι και 471 Μηχανικοί).
Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Ιουνίου ενώ τελευταία προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων ορίζεται η 06 Ιουλίου 2017.
Αναλυτικά ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υγειονομικής εξέτασης, την επιλογή και την έκδοση των αποτελεσμάτων δείτε την προκήρυξη εδώ και το ΦΕΚ εδώ