Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης σε σχολικές και διοικητικές μονάδες της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του ΔΠΘ (Ν. Καβάλας)

Προς τις σχολικές και διοικητικές μονάδες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ως φορέας υλοποίησης του έργου «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ στην περιοχή ευθύνης του ΔΠΘ» και συγκεκριμένα της «Δράσης Α7 Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»,
παρέχει τη δυνατότητα Επιτόπιας Τεχνικής Υποστήριξης από Τεχνικούς του ΔΠΘ στις σχολικές και διοικητικές μονάδες της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης για:
  • τη διασύνδεση νέων υποδομών ΤΠΕ και την αρχική λειτουργία τους σε όσα σχολεία αποκτούν νέες υποδομές από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
  • τη λειτουργία υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ στο σύνολο των σχολείων.
  • την εγκατάσταση (όπου απαιτηθεί) εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχολεία, τη μετάπτωση δεδομένων και την αρχική λειτουργία τους.

Αναλυτικότερα, παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
·         Επιτόπια υποστήριξη και ενημέρωση για τεχνικά θέματα των εκπαιδευτικών του σχολείου, για:
o   επανεγκατάσταση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
o   επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος
o   διασύνδεση και εξασφάλιση διαλειτουργικότητας των νέων υποδομών με το ενδοδίκτυο του σχολείου και με το Σχολικό Δίκτυο
o   επαναφορά ρυθμίσεων και δεδομένων από το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφάλειας
o   έλεγχο - συντήρηση του τοπικού δικτύου
o   αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού
o   προληπτική συντήρηση
·         Επιτόπια εγκατάσταση (όπου απαιτηθεί) εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα υποδείξει το ΥΠΑΙΘΠΑ, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετάπτωση των δεδομένων από άλλα συστήματα και αρχική λειτουργία τους.
·         Επιτόπια τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην εγκατάσταση και τη λειτουργική αξιοποίηση των εφαρμογών αυτών, σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Οι μονάδες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το:
  • Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών – ΠΣΔ/ΣΤΗΡΙΖΩ Αν. Μακ. & Θράκης στον ενιαίο αριθμό κλήσης:  801 – 11 – 801 – 81 (χρέωση μία αστική μονάδα)

  • Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) Ν. Καβάλας στον αριθμό κλήσης:  2513 - 503533
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου