Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

ΕΛΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣΤΑ ΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ ανακοινώνουν με προκήρυξη τους τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων  Δ.Ε. και συγκεκριμένα 22  Διανομέων πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών,1 Οδηγού πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών και 1 Οδηγού πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 4 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στους Νομούς Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Ημαθίας και Πέλλας.Οι θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ θα καλύψουν τις ανάγκες των παρακάτω καταστημάτων και μονάδων διανομής:
2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΟΚΟΥ
3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ
3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στις παρακάτω Υπηρεσίες:
1. Κ. Κατάστημα ΕΛΤΑ Καστοριάς, Λεωφόρος Κύκνων 6, Τ.Κ. 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, τηλ. 24670-84548.
2. Κατάστημα ΕΛΤΑ Άργους-Ορεστικού, Σανταλίδη 46, Τ.Κ. 52200, ΑΡΓΟΣ-ΟΡΕΣΤΙΚΟ, τηλ. 24670-42485.
3. Κατάστημα ΕΛΤΑ Κρόκου, Κρόκος 500 10, τηλ. 24610-63215.
4. Κατάστημα ΕΛΤΑ Πτολεμαϊδας, Ι. Χριστίδη 4, Τ.Κ. 502 00, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, τηλ. 24630-22203.
5. Κατάστημα ΕΛΤΑ Σερβίων, Κάρπου 12, Τ.Κ. 505 00, ΣΕΡΒΙΑ, τηλ. 24640-21591.
6. Κατάστημα ΕΛΤΑ Σιάτιστας, Μ. Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ. 503 00, ΣΙΑΤΙΣΤΑ, τηλ. 24650-21492.
7. Κατάστημα ΕΛΤΑ Τσοτυλίου, Βασ. Κων/νου 29, Τ.Κ. 500 02, ΤΣΟΤΥΛΙ, τηλ. 24680-31514.
8. Κ. Κατάστημα ΕΛΤΑ Φλώρινας, Λοχαγού Μόδη 13, Τ.Κ. 531 00, ΦΛ,ΡΙΝΑ, τηλ. 23850-23971.
9. Μονάδα
ιανομής ΕΛΤΑ Βέροιας, Περιφ. Οδός-Κόμβος Μέσης, 59100, ΒΕΡΟΙΑ τηλ. 23310-22410.
10. Κατάστημα ΕΛΤΑ Αλεξάνδρειας, Εθν.Αντίστασης 48,Τ.Κ.593 00, ΑΛΕΞΑΝ
ΡΕΙΑ, τηλ. 23330-23526.
11. Κατάστημα ΕΛΤΑ Νάουσας, Παναγούλη 5, Τ.Κ. 592 00, ΝΑΟΥΣΑ, τηλ. 23320-22311.
12. Κατάστημα ΕΛΤΑ Αριδαίας, Νικάνδρου 13, 584 00 ΑΡΙ
ΑΙΑ, τηλ 23840-21343.
13. Κατάστημα ΕΛΤΑ Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου 71, Τ.Κ. 581 00, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, τηλ. 23820-22244.
14. Μονάδα
ιανομής ΕΛΤΑ Κοζάνης, Γιάνναρη 1, 50100 ΚΟΖΑΝΗ, τηλ 24610-37995.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΛΤΑ 4υτικής Μακεδονίας, στα καταστήματα της υπηρεσίας μας που θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων:
Καστοριάς, Ορεστίδος, Εορδαίας, Σερβίων-Βελβεντού, Βοΐου, Φλώρινας, Βέροιας, Αλεξάνδρειας, Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας, Αλμωπίας, Πέλλας και Κοζάνης., εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου