Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Σεμινάρια για διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη γλώσσα, και για τη χρήση των γλωσσικών παιχνιδιών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr , εξειδικευμένο κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενηλίκους από το 1995, οργανώνει στο Μεγαλοχώρι Σαντορίνης από τις 20 Ιουλίου 2017 σεμινάρια για διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη γλώσσα, και σεμινάριο για τη χρήση των γλωσσικών παιχνιδιών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
Επωφεληθείτε της ειδικής προσφοράς μας στα δίδακτρα και συνδυάστε την επιμόρφωσή σας από εξειδικευμένους εκπαιδευτές με τεράστια εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας με μια επίσκεψη στη μαγευτική Σαντορίνη. Καταλύματα σε μειωμένες τιμές προσφέρονται για τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.
Η χρήση γλωσσικών παιχνιδιών στη διδασκαλία γλωσσών
(δείτε συνημμένο το αναλυτικό πρόγραμμα)

Πενθήμερο σεμινάριο. Θα διεξαχθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά.
.
Τετάρτη 26 έως Κυριακή 30 Ιουλίου 2017.
- Μύθοι και αλήθειες για τη χρήση παιχνιδιών στη διδασκαλία γλωσσών
- Τυπολογία των γλωσσικών παιχνιδιών
- Παιχνίδια για το ζέσταμα της ομάδας και το σπάσιμο του πάγου
- Παιχνίδια για την εκμάθηση του λεξιλογίου και της γραμματικής
- Παιχνίδια για την επανάληψη και την παραγωγή προφορικού λόγου
Διάρκεια: 26 ώρες. Δίδακτρα: 350 ευρώ. Μειωμένη τιμή: 250 ευρώ.
Σεμινάρια για διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη
(δείτε συνημμένο το αναλυτικό πρόγραμμα)
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
Τριήμερο σεμινάριο ή πενθήμερο - με δύο μέρες πρακτικής εξάσκησης μετά το τέλος των συνεδριών
Παρασκευή 21 έως Κυριακή 23 Ιουλίου 2017 (πενθήμερο: έως Τρίτη 25 Ιουλίου 2017)
- Οι ενήλικοι ως σπουδαστές της νέας ελληνικής
- Εντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών, προσδοκιών των μαθητών μας
- Η κατάταξη των μαθητών σε τμήματα και ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών
- Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος/ μιας εκπαιδευτικής συνάντησης
- Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα
- Επιλογή και αξιολόγηση του διδακτικού εγχειριδίου και διδακτικών υλικών
- Η ενεργοποίηση των μαθητών
Διάρκεια και Δίδακτρα:
Τριήμερο σεμινάριο: 16 ώρες, 210 ευρώ. Μειωμένη τιμή: 170 ευρώ.
Πενθήμερο σεμινάριο: 26 ώρες, 350 ευρώ. Μειωμένη τιμή: 250 ευρώ.
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τριήμερο σεμινάριο ή πενθήμερο - με δύο μέρες πρακτικής εξάσκησης πριν την έναρξη των συνεδριών
Παρασκευή 28 έως Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 (πενθήμερο: από Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017)
- Η διδασκαλία του κειμένου με παιγνιώδεις δραστηριότητες
- Η διδασκαλία του λεξιλογίου: τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του λεξιλογίου
- Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας
- Η ενεργοποίηση των μαθητών
- Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία
Διάρκεια και Δίδακτρα:
Τριήμερο σεμινάριο: 16 ώρες, 210 ευρώ. Μειωμένη τιμή: 170 ευρώ.
Πενθήμερο σεμινάριο: 26 ώρες, 350 ευρώ. Μειωμένη τιμή: 250 ευρώ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EUROLTA - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Περιλαμβάνεται το σύνολο των παραπάνω σεμιναρίων. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται και μεμονωμένα (65 ώρες, 600 ευρώ) ή μπορεί αργότερα (και για διάστημα ενός έτους) ο εκπαιδευόμενος να επιλέξει να το παρακολουθήσει ολοκληρωμένο, οπότε καταβάλλει 300 ευρώ επιπλέον για την Πιστοποίηση. Δείτε http://www.hcc.edu.gr/…/are-y…/teacher-certification-eurolta για περισσότερες πληροφορίες).
Διάρκεια: 10 μέρες, 65 ώρες (από Παρασκευή 21 έως Κυριακή 30 Ιουλίου)
Δίδακτρα: 600 ευρώ (+300 ευρώ για Πιστοποίηση EUROLTΑ
Πληροφορίες: ifigenia@hcc.edu.gr , τηλ 2105238149, 2286082820, 6944105484

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου