Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΜΕΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

                        Για την ανάδειξη: α) Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) Αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Λ.Μ.Ε.)».
                        Στην Αθήνα, σήμερα την 4η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ συνήλθαν τα μέλη της προαναφερόμενης Οργάνωσης για την εκλογή διοίκησης και άλλων οργάνων, σύμφωνα με το Καταστατικό της και με την παρουσία των Δικαστικών Αντιπροσώπων:

1).    Πηνιαλίδης Αλέξανδρος του Γαβριήλ με ΑΜΔΣΑ 27309 
Και
2).    Ζωγράφος Δημήτριος του Νικολάου με ΑΜΔΣΑ 16905
οι οποίοι διορίστηκαν με την υπ’ αρίθμ. 12707/ 28/06/2017 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και της Εφορευτικής Επιτροπής αποτελουμένης από τους:
1.      ΓΕΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
2.       ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 
3.       ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 
4.       ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΙΚΗ
5.       ΛΑΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6.       ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7.       ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
                        Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας που είχαν υποβληθεί και αφού τις έλεγξε, για να διαπιστώσει το δικαίωμα της εκλογιμότητας, προχώρησε στην ανακήρυξη των υποψηφίων.
                        Αμέσως μετά, η Εφορευτική Επιτροπή, παρέλαβε από τη διοίκηση του Σωματείου τα αντίγραφα του Μητρώου με τα μέλη που έχουν, σύμφωνα με το Καταστατικό, το δικαίωμα να ψηφίσουν, καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους κλπ), έλεγξε τις κάλπες και αφού βεβαιώθηκε πως ήταν άδειες τις σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας, αφού προηγούμενα κάλεσε τους αντιπροσώπους που είχαν οριστεί από τους μετέχοντες στις αρχαιρεσίες Συνδυασμούς να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
                        Στη συνέχεια προσέρχονταν από ένας οι ψηφοφόροι, δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και κατέθεταν το βιβλιάριο υγείας τους, για να συμπληρώσει και βεβαιώσει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος σ’ αυτό τα προβλεπόμενα από το Νόμο. Στη συνέχεια αποσύρονταν σε ειδικά για το σκοπό αυτό διασκευασμένο χώρο (παραβάν), όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων του συνδυασμού της αρεσκείας τους. Επανερχόμενοι εγγράφοντο στο τηρούμενο κατά το νόμο πρωτόκολλο ψηφοφορίας και έριχναν το φάκελο στην αντίστοιχη κάλπη. Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε οριστεί, δηλαδή μέχρι την 16:00 ώρα της ίδιας ημέρας, οπότε, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική Επιτροπή με τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, αποφάσισαν τη λήξη της.
                        Κατόπιν αποσφραγίστηκαν οι κάλπες, αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστό τους, καταμετρήθηκαν οι φάκελοι και στη συνέχεια έγινε διαλογή των ψηφοδελτίων (παρουσία των αντιπροσώπων των συνδυασμών), τα οποία αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους.
                        Στο μητρώο του σωματείου είναι 37632 συνολικά γραμμένα και ταμειακώς εντάξει μέλη, τα φυσικά μέλη της ΟΛΜΕ είναι 388.
                        Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας: α) Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, βρέθηκαν 388 ψηφοδέλτια, από τα οποία 387 έγκυρα, 1 άκυρα και 0 λευκά, β) Για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ βρέθηκαν 388 ψηφοδέλτια, από τα οποία 384 έγκυρα,  3 άκυρα και   1 λευκά.
                        Από τη διαλογή που έγινε προέκυψε ότι καθένας απ’ τους Συνδυασμούς έλαβε τους παρακάτω ψήφους ψηφοδελτίων:
1) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή 119 ψηφοδέλτια.

β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ 118 ψηφοδέλτια.

2) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή 87 ψηφοδέλτια.
β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ 89 ψηφοδέλτια.

3) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή 64 ψηφοδέλτια.
β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ 63 ψηφοδέλτια

4) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το Ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή 55 ψηφοδέλτια.
β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ 53 ψηφοδέλτια.

5) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ :Π.Ε.Κ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή 36 ψηφοδέλτια.
β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ 33 ψηφοδέλτια.

6) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ :ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή 14 ψηφοδέλτια.
Β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ  13 ψηφοδέλτια.

7) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο 9 ψηφοδέλτια.
β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ  11  ψηφοδέλτια.

8) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο 2 ψηφοδέλτιο.
β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ 3 ψηφοδέλτια.
9) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο 1 ψηφοδέλτιο.
β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ 1 ψηφοδέλτια

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα οι έδρες κατανέμονται ως εξής:
Α) Ο  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. καταλαμβάνει:
α) Για το Δ.Σ. 3 έδρες, β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή 2 έδρες και γ) για την ΑΔΕΔΥ 31 έδρες.
Β) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΖ. ΕΚΠΑΙΔ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ καταλαμβάνει:
α) Για το Δ.Σ. 3 έδρες, β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή 1 έδρες και γ) για την ΑΔΕΔΥ 23 έδρες.
Γ) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ καταλαμβάνει:
α) Για το Δ.Σ. 2 έδρες, β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή 1 έδρα και γ) για την ΑΔΕΔΥ 20 έδρες.
Δ) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το Ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ καταλαμβάνει:
α) Για το Δ.Σ.  2 έδρες, β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή 1  έδρα και γ) για την ΑΔΕΔΥ  13 έδρες.
Ε) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Π.Ε.Κ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ καταλαμβάνει:
α) Για το Δ.Σ. 1 έδρες, β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή 0 έδρες και γ) για την ΑΔΕΔΥ 8 έδρες.
ΣΤ) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ καταλαμβάνει:
  α) Για το Δ.Σ 0 έδρες, β) για την ΑΔΕΔΥ 3 έδρες
Ζ) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις καταλαμβάνει:
α) Για το Δ.Σ 0 έδρες,  και β) για την ΑΔΕΔΥ 2 Έδρες
Η) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
α) Για το Δ.Σ.0 έδρες, β) για την ΑΔΕΔΥ … Έδρες
Θ) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
α) Για το Δ.Σ. 0 έδρες, β) για την ΑΔΕΔΥ … Έδρες
           
Ακολούθως έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την οποία καθένας από τους υποψήφιους έλαβε, για το αντίστοιχο αξίωμα, τις ψήφους που αναφέρονται παρακάτω:

Α)        ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         30
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     72
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ   85
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ             27
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       92
ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                95
YΠOΨHΦIOI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ       59
ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    70
ΚΟΝΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  56

Β)        ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ                4
ΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                      11
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΙΚΥ                                    25
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 5
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΟΥΛΗ                     2
ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΟΣ                         1
ΔΕΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ                             6
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                    77
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ                 3
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ                   2
ΚΑΠΕΝΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               2
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΗΣ  
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ             3
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΟΣ                    25
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ                      10
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                 26
ΚΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  4
ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ                                   5
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                  5
ΚΟΚΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ                     28
ΚΟΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                    43
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  3
ΚΥΤΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ                           4
ΛΟΥΚΑΣ ΑΚΗΣ                               17
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ                  5
ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ               61
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ  3
ΜΕΓΗΡ ΜΑΡΚΟΣ                             3
ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ               1
ΜΠΑΖΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ              4
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  59
ΝΤΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                   5
ΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                    3
ΞΕΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                    10
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                   5
ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ                        5
ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  7
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ             7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ     2
ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ                       5
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΑΝΘΗ                     6
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ     23
ΠΥΡΖΑ ΦΑΝΗ                                 18
ΡΗΓΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ                    13
ΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ                            1
ΣΑΡΑΝΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ                     6
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ           2
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ               2
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ          23
ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                               3
ΤΡΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ         19
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ         2
ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ                  7
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                        1
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                2
ΤΣΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ           3
ΤΣΑΠΕΣ ΠΕΤΡΟΣ                             5
ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ                   5
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ             5
YΠOΨHΦIOI
ΓIA THN EΛEΓKTIKH EΠITPOΠH
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                        6
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΤΑΚΗΣ                  8
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ                            30

 

Γ) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

AΓΩNIΣTIKEΣ ΠAPEMBAΣEIΣ ΣYΣΠEIPΩΣEIΣ KINHΣEIΣ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
ΑΛΕΜΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ                                 4
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ                   6
ΑΞΟΥΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΑΡΑ)         4
ΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                            4
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΗ)
ΒΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                  1
ΓΑΝΙΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ(ΕΦΗ)                     3
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ(ΚΙΚΗ)               15
ΓΚΑΡΑΝΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                       3
ΓΚΙΚΑ ΕΥΦΗΜΙΑ(ΕΦΗ)
ΔΑΜΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                 9
ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ                                          55
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       1
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ(ΤΑΚΗΣ)       3
ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                              42
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                            1
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                    18
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            4
ΚΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                              6
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ                              1
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                          54
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                 8
ΚΙΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ                                       2
ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                          4
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ                  
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                3
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  6
ΚΟΥΜΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     1
ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           7
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                       7
ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ)        4
ΚΡΕΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                              2
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                         8
ΛΑΘΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ                                     6
ΛΑΘΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 43
ΛΙΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               3
ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               3
ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ                                 1
ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  5
ΜΑΣΤΡΑΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ                              3
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        2
ΜΑΧΑ ΜΑΡΙΑ                                             2
ΜΟΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                           3
ΜΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ                                         2
ΜΠΑΧΤΗ ΑΝΝΑ                                         22
ΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                5
ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                                  2
ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                2
ΝΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                         13
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                             3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                          3
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ                                   3
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ                               3
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             6
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              7
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ                              7
ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                               4
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                            7
ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                   7
ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ(ΡΟΥΛΑ)                  1
ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ
ΠΟΥΤΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                         4
ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   2
ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      4
ΡΕΠΠΑ ΒΕΝΕΤΙΑ(ΒΕΤΑ)                           1
ΡΩΙΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ                                     3
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               4
ΣΑΡΑΪΔΑΡΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ(ΠΟΠΗ)        6
ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                    1
ΣΟΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ                                         11
ΣΠΑΧΗ ΑΡΕΤΗ                                            9
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)      2
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ                                7
ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ                                  5
ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           6
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                            4
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                            18
ΦΥΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ                                        6
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ                      3
ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ                         1
YΠOΨHΦIOI ΓIA THN EΛEΓKTIKH EΠITPOΠH
ΞΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                 6
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       3

 

Δ)        ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το Ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ
YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑΝΝΑ                      9
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 7
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                  52
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΣ                            8
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ               17
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                       8
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ                         8
ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                  8
ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                    8
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ                 8
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ      35
ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                   7
ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ                         42
ΔΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                       19
ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ                     8
ΖΑΒΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ     8
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ                       8
ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ          22
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΦΑΝΗΣ                        26
ΚΟΠΑΝΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       8
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΑΝΝΑ                                   8
ΚΡΙΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ                         18
ΚΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΝΤΙΝΟΣ               8
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΚΛΑΙΡΗ)            7
ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                      9
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ                   8
ΜΑΛΑΤΟΥ ΣΟΦΗ                           8
ΜΑΜΙΤΣΗ ΚΙΤΣΑ                            8
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                        8
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               8
ΝΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                      15
ΝΤΙΝΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ                         8
ΠΑΛΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ                                    9
ΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   8
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ   8
ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ                             31
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ                 8
ΠΡΟΒΗΣ ΦΩΤΗΣ                             17
ΡΗΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                           8
ΣΙΟΥΖΟΥΛΗ ΤΑΣΟΥΛΑ               8
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ              7
ΤΡΑΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                     8
ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ                               8
ΧΑΤΖΗΒΑΡΙΤΗ ΦΡΙΝΤΑ                8
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΒΕΦΑ                7

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ EΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΑΝΝΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                         31
ΠΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ                           19
ΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ                50

Ε)        ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ :Π.Ε.Κ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ               21
ΑΠΕΡΓΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ                4
ΑΡΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ                      7
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                19
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ             12
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ                    10
ΓΚΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                 10
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ             4
ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ        8
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ                   5
ΞΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                    8
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 32
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ                   9
ΦΥΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ                   4

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ EΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                   12
ΣΔΟΝΑ ΣΠΑΘΟΥΛΑ                      18

ΣΤ)      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                       1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ               4
ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                3
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ          1
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                8
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                     4
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                        2
ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                3
ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ                         5
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ    2
ΞΥΠΟΛΙΑ ΔΩΡΑ                             8
ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ                    3
ΠΑΤΚΟΥ ΕΥΗ                                 5
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΑΚΗΣ) 7
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ                     3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ EΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                 3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΣΣΥ                        3

Ζ)        ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          4
ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ        4
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           8
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ               8
ΕΛΛΗΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        7
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          6
ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   8
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                8
ΛΑΜΠΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ                     7
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ              6
ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ             3
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ                           3
ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ      8
Η) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          0
ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             0
Θ) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΣΙΣΣΥ      1

Με βάση τα παραπάνω ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1)     ΔΑΚΕ Δ.Ε.
Α) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ            

Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ      


2)     ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΜΕΤΑ
Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                   
ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΟΚΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΙΚΥ

Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ


3) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΛΑΘΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΞΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ
Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

5) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ :Π.Ε.Κ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ :ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

.
7) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


8) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

9) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


 

Β)    ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ


ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             17
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ       30
ΒΑΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                    31
ΒΟΪΤΣΕΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ                     6
ΓΚΑΤΖΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            18
ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΙΣΣΥ           22
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ             14
ΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           7
ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    20
ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   15
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                        19
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                  10
ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 22
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        10
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                        19
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ             23
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       18
ΚΙΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                       27
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        21
ΜΕΤΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     25
ΜΟΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                13
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                        7
ΟΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                           18
ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                        6
ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ                     11
ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    51
ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          5
ΡΙΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                    18
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ             13
ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ              16
ΣΚΟΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 9
ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ     7
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ           6
ΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           25
ΤΣΟΚΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             14
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                    6
ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 11

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ             2
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ                8
ΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                      8
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΙΚΥ                                    25
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 3
ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΟΣ                         2
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΤΑΚΗΣ                  4
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΤΑΚΗΣ                  8
ΔΕΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ                             6
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                    50
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ                 4
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ                   5
ΚΑΠΕΝΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               4
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΗΣ               2
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ             7
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΟΣ                    33
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ                      18
ΚΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  4
ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ                                   10
ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                  7
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                  5
ΚΟΚΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ                     27
ΚΟΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                    36
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       5
ΚΥΤΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ                           5
ΛΟΥΚΑΣ ΑΚΗΣ                               15
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ                  8
ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ               36
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ  11
ΜΕΓΗΡ ΜΑΡΚΟΣ                             6
ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ               2
ΜΠΑΖΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ              4
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ         24
ΝΤΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                   9
ΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                    5
ΞΕΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                    15
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                   6
ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ                        6
ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  6
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ             6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ     5
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΑΝΘΗ                     11
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ     18
ΠΥΡΖΑ ΦΑΝΗ                                 16
ΡΗΓΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ                    10
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ                            16
ΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ                            4
ΣΑΡΑΝΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ                     5
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ           3
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ          18
ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                               5
ΤΡΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ         19
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ         3
ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ                  4
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ               5
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                4
ΤΣΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ           5
ΤΣΑΠΕΣ ΠΕΤΡΟΣ                             5
ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ                  8
ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ                   4
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                7
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ             5ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
ΑΛΕΜΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ                     6
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ       19
ΑΞΟΥΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΑΡΑ)  3
ΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                2
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΗ)
ΒΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                      3         
ΓΑΝΙΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ(ΕΦΗ)         9
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ(ΚΙΚΗ)   13
ΓΚΑΡΑΝΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ           5
ΓΚΙΚΑ ΕΥΦΗΜΙΑ(ΕΦΗ)                2
ΔΑΜΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                     8
ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ                              13
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           9
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ(ΤΑΚΗΣ) 4
ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                  23
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                3
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                        16
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                6
ΚΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                  6
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ                  2
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              16
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                     13
ΚΙΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ                           1
ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              7
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ       2
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ                                    8
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      6
ΚΟΥΜΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         1
ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ               7
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ           4
ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 7
ΚΡΕΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  17
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             18
ΛΑΘΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ                         13
ΛΑΘΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     24
ΛΙΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   6
ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   11
ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ                     1
ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      5
ΜΑΣΤΡΑΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ                  7
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  4
ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ(ΜΑΚΗΣ) 3
ΜΑΧΑ ΜΑΡΙΑ                                 7
ΜΟΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ               2
ΜΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ                             2
ΜΠΑΧΤΗ ΑΝΝΑ                             16
ΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                    5
ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                      4
ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    2
ΝΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             8
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                 5
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ              7
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ                       6
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ                   6
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  5
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ                  6
ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                   2
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                6
ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                       5
ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ(ΡΟΥΛΑ)      4
ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ               
ΠΟΥΤΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             6
ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       4
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6
ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          11
ΡΕΠΠΑ ΒΕΝΕΤΙΑ(ΒΕΤΑ)               6
ΡΩΙΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ                         4
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                   11
ΣΑΡΑΙΔΑΡΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ(ΠΟΠΗ) 6
ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                        1
ΣΟΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ                             12
ΣΠΑΧΗ ΑΡΕΤΗ                                9
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)  3
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ                    7
ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ                      5
ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               6
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                3
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                17
ΦΥΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ                            6
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ          14
ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 2

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το Ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑΝΝΑ                 8
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ    8
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                   45
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΣ                             15
ΑΝΝΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                         25
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ                 50
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                        8
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ                          8
ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                   8
ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                     8
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ                  8
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ        35
ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                    15
ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ                         41
ΔΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                        31    
ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ                      7   
ΖΑΒΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ       8
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ             8
ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ            31
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΦΑΝΗΣ             35
ΚΟΠΑΝΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         8
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΑΝΝΑ                          8  
ΚΡΙΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ                          26
ΚΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΝΤΙΝΟΣ                8
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΚΛΑΙΡΗ)  14
ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                       9
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ                    7
ΜΑΛΑΤΟΥ ΣΟΦΗ                             8
ΜΑΜΙΤΣΗ ΚΙΤΣΑ                              19
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ               8     
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   8
ΝΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                       31
ΝΤΙΝΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ                          8   
ΠΑΛΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ                           8
ΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                     21 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ     8
ΠΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ                             12
ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ                               36
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ                    8 
ΠΡΟΒΗΣ ΦΩΤΗΣ                              26
ΡΗΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                             11
ΣΙΟΥΖΟΥΛΗ ΤΑΣΟΥΛΑ                    8
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ                    8
ΤΡΑΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                      8
ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ                                 7
ΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ                    12 
ΧΑΤΖΗΒΑΡΙΤΗ ΦΡΙΝΤΑ                      8
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΒΕΦΑ                         7   
Π.Ε.Κ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   20
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  15
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ        19
ΓΚΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     13
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ       10       
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ        12
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24
ΠΗΛΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                        12
ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                    8
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ                   13

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ                4
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                9
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                     6
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ           8
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΑΝΤΑ                     1
ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ                         5
ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                    1
ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  2
ΞΥΠΟΛΙΑ ΔΩΡΑ                             10
ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ                    2         
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ                         2
ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              1
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ ΒΙΚΥ             
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΑΚΗΣ)   7
ΧΑΣΑΠΗ ΣΑΣΑ                               3         

ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΕΣ  ΕΝΩΤΙΚΈΣ ΚΙΝΉΣΕΙΣ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         8
ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       7
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          8
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         8
ΛΑΜΠΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ                     7
ΚΕΣΟΥΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ                    7
ΚΥΛΑΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                   5
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           4
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΓIA THN AΔEΔΥ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       3
ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΣΙΣΣΥ      1


ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
1)      ΔΑΚΕ Δ.Ε.
Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


2)      ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
3) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ
Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


5) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ :Π.Ε.Κ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ6) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ :ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ7) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


.
8) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

9) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗΤο παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                        ΤΗΣ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου