Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Δημοσίευση περίληψης μιας (1) απόφασης αναδρομικού διορισμού μόνιμου εκπαιδευτικού Β/θμιας Εκπ/σης, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 2345/2016 αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου