Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΚΩΔ. πιστοποιημένου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 385/15-2-2013

«Παιδείας Λόγος»

Εκπαιδευτικά σεμινάρια www.paideiaslogos.com
                                                               Διαρκής Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση

Μαυρομιχάλη 7 (Μετρό στάση Πανεπιστήμιο)
τηλ/φαξ : 2112138032 – 2105777962 – 6946254158 -6942221810
 

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Ο Φορέας «Παιδείας Λόγος» στα πλαίσια της δια βίου Μάθησης, υλοποιεί πρόγραμμα εξαμηνιαίας διάρκειας 200 ωρών με θέμα:
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης, η οποία λειτουργεί με ευθύνη του ΕΚΔΔΑ σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ 1592 30/9/2010)   ΚΩΔ.385/15-2-2013.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της συνδυαστικής μάθησης . Την Επιστημονική ευθύνη, την επιμέλεια και το σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος έχει το Εργαστήριο Κοινωνικής & Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας  -ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
-          Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη διαδικασιών και δεξιοτήτων σύγχρονων ψηφιακών μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης

  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ, μέσα στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος

  • Κατανόηση του χαρακτήρα των ΤΠΕ  ως δυναμικού γνωστικού εργαλείου και όχι ως εποπτικού μέσου

  • Πρόταση ποικίλων διδακτικών πρακτικών αξιοποίησης του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος

  • Διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς

  •  Διευκόλυνση πρόσβασης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε ψηφιακό περιεχόμενο 

·         Εισαγωγή σε νέα διεπιστημονικά πεδία που αναδύονται στην  Κοινωνία της Πληροφορίας
Εισαγωγή σε νέα διεπιστημονικά πεδία που αναδύονται στην  Κοινωνία της Πληροφορίας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
·        ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(…Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας , Ψηφιακό Χάσμα και Εκπαίδευση, Εισαγωγή στα σύγχρονα Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα,  Διαθεματικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση μέσω ΤΠΕ, κλπ…….)
·        ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ  
 (..Καινοτομία και Διδακτική Πράξη, Σχεδιασμός – Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Η εκπαιδευτική διάσταση των Ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Διαχείριση της Γνώσης στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, κλπ,… )
·        ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
  (…..Η Επιστήμη του Παγκόσμιου Ιστού... από το Milinet στο Web4,  Παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου ως μαθησιακού εργαλείου και εκπαίδευσης από απόσταση,   Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο, κλπ…..)
·        ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   
(….Ψηφιακή Οργάνωση των σχολικών μονάδων κλπ,…… )
·        ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ    
(….Εισαγωγή στη Γνωσιακή Επιστήμη, Εισαγωγή στην Κυβερνοψυχολογία, Εισαγωγή στη Συστημική Επιστήμη, κλπ,….. )
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (3ο τριήμερο)
ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΕΚΔΔΑ (κωδ. 385/ 15-2-2013)
Τρόπος παρακολούθησης:
Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τρία τριήμερα δια ζώσης Εκπαίδευσης και θα παρεμβάλλεται 2μηνη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την οποία θα αξιολογούνται με εργασία και τεστ προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο τριήμερο όπου θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία αξιολόγησης, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος
Έναρξη μαθημάτων:  ΙΟΥΝΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2013
H αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται συμπληρωμένη στο
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 800 ευρώ  και καταβάλλεται τμηματικά.
Τμήματα για δια ζώσεις συναντήσεις θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ακόμα  (όσοι βρίσκονται μακριά από τις πόλεις που θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, Αθήνα – Θεσ/νίκη και αδυνατούν να παρακολουθήσουν, λόγω κόστους μετακινήσεων ) υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω live streaming ( σύνδεση μέσω  υπολογιστή και  παρακολουθείται το μάθημα με εικόνα, συμμετέχετε με παρεμβάσεις, απορίες, ερωτήσεις)   το κόστος ανέρχεται στα 600 ευρώ.
Έκπτωση 10% για εφάπαξ καταβολή
Πληροφορίες: 2112138032 - 2105777962 - 2155201132 - 6946254158 vod – 6997168601 Q-wind


ΑΡ.ΠΡ.:…………   
                                                                                 (συμπληρώνεται από τη γραμματεία)                                                             
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
ΚΩΔ.385/15-2-2013
Η αίτηση θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση :diarkisekpedefsi@gmail.com
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΌΝΟΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΟΛΗ:
Τ.Κ                               

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: (Παρακαλώ να σημειώνετε την προσωπική σας διεύθυνση)
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (παρακαλώ να αναγράφετε την σύνδεση της κινητής τηλεφωνίας)


ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ – ΚΩΔΙΚΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ (ΤΙΤΛΟΣ)
ΤΜΗΜΑ-ΣΧΟΛΗ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΤΙΤΛΟΣ):
ΤΜΗΜΑ-ΣΧΟΛΗ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (ΤΙΤΛΟΣ):
ΤΜΗΜΑ-ΣΧΟΛΗ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ :
ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

                                                                    
                                                                                                                   

                                                                                           ΤΟΠΟΣ……………… ΗΜΕΡ/ΝΑ………..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου