Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1650 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ


ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επτάμηνη απασχόληση για ανέργους σε έργα ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού, όπως πχ υπηρεσίες φύλαξης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε περιόδους εκτεταμένου ωραρίου λειτουργίας, ή διευρυμένων αναγκών φύλαξης.
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του 2012 θα είναι 1650 και θα προκηρυχθούν άλλες 1650 θέσεις το 2013 
Στην κοινωφελή εργασία στον τομέα του πολιτισμού συμμετέχουν και θα προκηρύξουν τις θέσεις οπως έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα οι παρακάτω ΜΚΟ:
1 Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Συλλόγων Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας (φύλαξη
μνημείων και μουσείων στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων).
2 ΑΜΚΕ- ΑΡΩΓΗ (δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη Ζ' ΕΠΚΑ, στη ΛΖ' ΕΠΚΑ, στη ΛΘ' ΕΠΚΑ, στη 15η ΕΒΑ, στην ΙΗ' ΕΠΚΑ, στην Ε' ΕΠΚΑ, στην ΙΘ' ΕΠΚΑ, στη 12η ΕΒΑ και στην περιφέρεια Πελοποννήσου).
3 Μουσείο Κωτσιομύτη Φυσικής Ιστορίας (φύλαξη αρχαιοτήτων Αργολίδας).
4 Ενωση Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης Κορινθίας (φύλαξη και ανάδειξη αρχαιοτήτων Κορινθίας - Αργολίδας - Αρκαδίας).
5 Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών - Παράρτημα Αδριατικής - Ιονίου (δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Εθνική Πινακοθήκη στην Κέρκυρα).
6 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών - ΕΠΕΚΑ (κοινωφελής εργασία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Πελοποννήσου).
7 Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αλμυρού «Εν Δράσει» (αποκατάσταση θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών Μαγνησίας, παρεμβάσεις σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή Αλμυρού, Νοτιοδυτικής Μαγνησίας και Σκιάθου).
8 «Πράσινο και Μπλε» (δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη ΛΣΤ' ΕΠΚΑ, στην 22 η ΕΒΑ).
9 «Στήριξη» (δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 6 η ΕΒΑ, στην 21η ΕΒΑ, στην Η' ΕΠΚΑ, στη ΛΕ' ΕΠΚΑ, στην 20ή ΕΒΑ).
10 Οι φίλοι του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου (δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα αρχαιολογικά μουσεία Πατρών, Αιγίου και σε αρχαιολογικούς χώρους των Πατρών).
11 Equal Society (δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη ΛΣΤ' ΕΠΚΑ, στη 22η ΕΒΑ).
12 Κοινωφελές ίδρυμα Περσεύς Αθηναίος (δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 7η ΕΒΑ).
13 Πήλιον Ορος (Μαγνησία).
14 Ιδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ν. Ξάνθης (δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο Αβδήρων).
ΟΛΟΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΔΩ
Οι ειδικότητες που θα φορούν τις θέσεις είναι ΠΕ Αρχαιολόγων, ΤΕ Συντηρητών, ΔΕ Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων και ΥΕ Εργατών
Οι προσληφθέντες θα  λαμβάνουν για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης το ποσό των 25 ευρώ, ενώ ο μισθός τους θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 625 ευρώ μηνιαίως.
Προυποθέσεις για τις προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό θα είναι :να είναι νέοι άνεργοι έως 35 ετών, οι οποίοι θα είναι καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι, έμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία δύο έτη), Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
Τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότηση αυτών, συνδυαστικά, είναι τα εξής:
Κριτήριο - Ανάλυση Κριτηρίου - Βαθµολόγηση
1. Κατάσταση Ανέργου
- Μακροχρόνια άνεργος (>12 µηνών): 20 βαθµοί
- Νέος άνεργος έως τριάντα (30) ετών που αναζητά εργασία: 25 βαθµοί
- Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας: 15 βαθµοί
2. Οικογενειακή Κατάσταση
- Μονογονεϊκή Οικογένεια: 15 βαθµοί
- Έγγαµος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι: 8 βαθµοί
- Με προστατευόµενα µέλη: 5 βαθµοί (για κάθε προστατευόµενο µέλος)
3. Οικογενειακό εισόδηµα
- Από 0,00€ έως 5.000,00 €: 15 βαθµοί
- Από 5.001,00€ έως 12.000,00€: 10 βαθµοί
- Από 12.001,00 έως 16.000,00 €: 8 βαθµοί
- Από 16.001,00 € έως 26.000,00€: 6 βαθµοί
- Από 26.001,00 και άνω: 0 βαθµοί
4. Κατάσταση Υγείας
- ΑµΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας 35%-50%: 6 βαθµοί.
- ΑµΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω: 8 βαθµοί
5. Εντοπιότητα
- Μόνιµος Κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται η πράξη: 10 βαθµοίΗδη ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού ο πρώτος πίνακας κατάταξης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που έχουν επιλεγεί για να «τρέξουν» το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του πολιτισμού.
Μέσω του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τοµέα, µπορεί να:
α) αντιµετωπίζονται ανάγκες των αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων του ΥΠΠΟΤ, που δεν χαρακτηρίζονται ως πάγιες και διαρκείς και δεν µπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον µόνιµο προσωπικό (π.χ. επιµήκυνση χρόνου επισκεψιµότητας αρχαιολογικών χώρων σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους αιχµής της τουριστικής κίνησης, η οποία δεν µπορεί να προβλεφθεί µε ασφάλεια εκ των προτέρων και να προγραµµατιστεί η κάλυψή της από το µόνιµο προσωπικό),
β) υποβοηθούνται δράσεις µε αναπτυξιακή και όχι λειτουργική διάσταση (όπως εργασίες που συµβάλλουν στην διευκόλυνση της επισκεψιµότητας αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων και συνεπώς στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή µε προφανείς θετικές συνέπειες για τη τοπική οικονοµία και την αναπτυξιακή της προοπτική)
γ) προάγεται η ιδέα του εθελοντισµού και της κοινωνικής προσφοράς στον χώρο του πολιτισµού, ο οποίος αποτελεί προνοµιακό χώρο για την παροχή κοινωφελούς εργασίας, αφού συµβάλει στην λειτουργική απόδοση των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων στις τοπικές κοινωνίες
δ) παρέχεται η δυνατότητα ευρύτερης αξιοποίησης και προβολής των πολιτιστικών χώρων, µε την ενεργό συµµετοχή φορέων της τοπικής κοινωνίας, κάτι που θα συµβάλλει στην δηµιουργική σύνδεση και στην επίτευξη συνεργασίας µεταξύ µη κερδοσκοπικών οργανώσεων, κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., µε κοινό στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών χώρων, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Το προτεινόµενο πρόγραµµα περιλαµβάνει απασχόληση έως 7 µήνες (στη διάρκεια ενός έτους), κατόπιν παρακολούθησης σχετικού διήµερου ενηµερωτικού σεµιναρίου, σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και µουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά τον οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα µουσεία είναι επισκέψιµοι από το κοινό. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών δεν επαρκεί το µόνιµο προσωπικό, επειδή προκύπτει εκτάκτως λόγω της αυξηµένης τουριστικής κίνησης, που παρατηρείται την θερινή περίοδο και είναι δύσκολο να προβλεφθεί εκ των προτέρων και
να προγραµµατιστεί η κάλυψή τους από το µόνιµο προσωπικό.
Επίσης, περιλαµβάνει την απασχόληση ανέργων σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδοµών, οι οποίες συµβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιµότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές οµάδες (ΑΜΕΑ). Τέλος, µπορεί να περιλαµβάνει την κάλυψη των διευρυµένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόµιµα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από µόνιµο προσωπικό. Επιπλέον, η συµµετοχή φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε παρόµοιες εκδηλώσεις, συµβάλλει στην ουσιαστική συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στην διοργάνωση εκδηλώσεων, που αναδεικνύουν και αξιοποιούν την τοπική πολιτιστική κληρονοµιά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου