Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων προκηρύσσει 2 θέσεις εργασίας καθαριστριών/καθαριστών α) μία θέση στο 2ο Δ ημοτικό Σχολείο Κιάτου και 5ο Νηπιαγωγείο Κιάτου και β) μία θέση στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κρυονερίου με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 20120-2013. Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στον 1ο όροφο Γ. Γεννηματά 2.(Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα .
Παπανδριανού). από τις 12-9-2012 έως και την 21-9-2012 και ώρες 14:30μ.μ - 15:00μμ και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Βεβαίωση εντοπιότητας
3) Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης-Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
5) Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
6) Επικυρωμένο αντίγραφο φωτοτυπία ταυτότητας.
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
8) Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αντικειμενική αξιολόγηση των αιτούντων.
Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω θέσεις εργασίας θα γίνει στα γραφεία του Νομικού Προσώπου από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων την 24-9-2012 και ώρα 9:00π.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο Προέδρου κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλου 6945944999.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου